• slide image
  • slide image
  • slide image

MVCO Nieuwsarchief

nov 27

Sluiting vliegseizoen


Afgelopen zondag 18 november is alweer het laatste evenement van dit jaar georganiseerd.

Een bijzonder grote opkomst (meer dan 60% van de leden!) heeft ervoor gezorgd dat de afsluiting van het vliegseizoen een gezellige happening is geworden. Gelukkig was het prima weer waardoor de wat krappe afmetingen van het clubgebouw niet tot al te grote problemen hebben geleid. Ook buiten was het goed uit te houden. Dat vonden ook de 5 diehard modelpiloten die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt hun stick-time over 2018 nog wat verder te vergroten.

Het eerstvolgende evenement is de nieuwjaarsbijeenkomst, welke zal worden gehouden op zondag 6 januari vanaf 13:00 uur op ons veld aan de Ruiting te Haaren.

sep 29

Open dag 2018


We kunnen weer terugkijken op een geslaagd weekend. Zaterdagavond was het tijd voor de jaarlijkse Club barbecue en zondagmiddag onze jaarlijkse open dag.

Dit jaar was het een extra feestelijke dag omdat we ook ons 40-jarig jubileum vierden. Naast de buurt kwamen diverse oud leden naar de open dag om gezellig een kijkje te nemen op de Ruiting.

jul 10

Zweefmiddag juli 2018


Ook al was de opkomst met 6 vliegers en 6 belangstellenden niet overweldigend te noemen, toch kan worden gesproken van een geslaagde middag. Het weer was prima om te zweven en dat werd dan ook veelvuldig gedaan. Vele facetten van het zweven zijn aan bod geweest: aan de lijn omhoog, gesleept worden door een motorkist of als elektro-zwever omhoog. En behalve de bungee-lijn is er niets gesneuveld... Zeker de moeite waard om in de nabije toekomst nogmaals te organiseren.